Gå til indhold

Praktikplads i udenrigstjenesten

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i London.


Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af den afdeling/team, du tilknyttes, og du vil få tildelt en vejleder i afdelingen/teamet. De konkrete opgaver, som du vil skulle varetage, varierer afhængig af, hvilken afdeling/team du tilknyttes.

Ambassaden i London har praktikpladser i følgende afdelinger/teams:

Et praktikophold på ambassaden i London byder på masser af udfordringer og giver mulighed for at prøve kundskaberne af i en spændende storby og et internationalt miljø. De konkrete opgaver varierer, afhængig af placering i de forskellige afdelinger, hvor praktikanten indgår som en del af teamet.

 

Pratikholdet efterår 2022.

Varighed og ansøgningsfrister
Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli

  • Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

Efterårshold: 1. august – 31. januar

  • Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts

Krav

Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau. Det skal tydeligt fremgå af din ansøgning, om opholdet kan meritoverføres, og om du modtager SU i løbet af opholdet.

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år og på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark samt være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet. Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen. 

Dit pas skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdsperioden, og du vil skulle søge om visum, som koster ca. £300.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer 

Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Opholdet skal bidrage til din uddannelse og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold. 

Ferie og arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri i maksimalt 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

Bolig

Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed. 

Refusion af visse udgifter

Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 6.000 pr. måned til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. 

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ansøgning

Ansøgningen bedes skrevet på engelsk og sendes – sammen med bilag (CV, karakterudskrift, eventuelle referencer) – i en samlet pdf. Ansøgningen skal sendes på mail til [email protected]. Hvis der søges flere afdelinger, skal der gerne sendes en prioriteret rækkefølge i mailen. Venligst skriv ”[Navn på afdelingen] – [Dit navn]” i emnefeltet. Du kan forvente svar senest 3-4 uger efter deadline.