Gå til indhold

Praktikophold

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i London.


Ambassaden har 8 praktikpladser i følgende afdelinger:

Et praktikophold på ambassaden i London byder på masser af udfordringer og giver mulighed for at prøve kundskaberne af i en spændende storby og et internationalt miljø. De konkrete opgaver varierer, afhængig af placering i de forskellige afdelinger, hvor praktikanten indgår som en del af teamet.

 

Pratikholdet efterår 2022.

Varighed og ansøgningsfrister

Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Forårshold starter den 1. februar og afsluttes den 31. juli – deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden.

Efterårshold starter den 1. august og afsluttes den 31. januar – deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts.

Kvalifikationer
Ansøgere skal være dansktalende studerende, som er tilmeldt kandidatuddannelsen eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Gode engelskkundskaber samt IT på brugerniveau forventes.

Kontraktforhold
Der indgås en kontrakt for praktikopholdet. Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en diplomatisk medarbejder i afdelingen.

Tilskud
Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på p.t. kr. 4.000 pr. måned til dækning af udgifter til kost, logi og transport. Der kan under opholdet være mulighed for at modtage SU efter gældende regler.

Arbejdstid
Arbejdstiden vil være 37 timer ugentligt. Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik.

Bolig
Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men vi videreformidler gerne de kontakter, vi har.

Ansøgning
Motiveret ansøgning samt bilag (CV, karakterudskrift, eventuelle referencer) sendes til ambassaden via e-mail til [email protected]. Notér venligst ”Dit Navn – Afdeling” i emnefeltet af e-mailen. Søger du ved Handel eller Invest In Denmark, skal ansøgningen skrives på engelsk. Bemærk, at man gerne må søge i flere af ambassadens afdelinger.

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2024 for praktikperioden 1. september 2024 til 31. januar 2025.