Gå til indhold

Udenrigsministeriet Danmark i Storbritannien

udenrigsministeriet Danmark i storbritannien

Brevstemmeafgivning  til kommunal- og regionalvalget

Tirsdag den 16. november 2021 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark.

Betingelser og frist for brevstemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har med de i loven fastsatte undtagelser enhver, der på valgdagen

- er fyldt 18 år,

- har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover

- enten har dansk indfødsret (statsborgerskab)

- er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU

- er statsborger i Island eller Norge

- eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget på ambassaden i London:

Mandag til torsdag: kl. 9.00 - kl. 12.00

Torsdag kl. 16.00 - kl. 19.00

Fredag mellem kl. 10.00 – kl. 12.00

Der gælder ikke nogen sidste frist for afgivning af brevstemmer, men din brevstemme skal kunne nå at blive sendt hjem til din bopælskommune inden valgdagen. For at sikre rettidig fremsendelse til bopælskommunerne, bør der brevstemmes senest 26. oktober 2021. Foto ID skal medbringes (pas eller kørekort).

Desuden kan der afgives stemme på et dansk konsulat eller vicekonsulat (liste på ambassadens engelsksprogede hjemmeside under Travel and Residence).