Gå til indhold

Ledige stillinger

 

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Læs mere på www.um.dk.

Generelt om stillinger på ambassaden

Både danske og udenlandske statsborgere kan ansættes lokalt ved danske repræsentationer i udlandet.

De lokalt ansatte medarbejdere er i princippet ansat af repræsentationerne, ikke af Udenrigsministeriet. Ansættelsesforholdene følger således de gældende bestemmelser og sædvaner på tjenestestedet.

Ambassaden i London har 36 medarbejdere af ovennævnte kategori og vil med mellemrum have ledige stillinger til genbesættelse. 

Der vil være tale om stillinger med serviceopgaver, sekretærprægede arbejdsopgaver eller egentlige sagsbehandleropgaver inden for samtlige ressortområder (administration, konsular, handel, kultur og public diplomacy). Fælles for samtlige stillinger vil være indgående kendskab til dansk og engelsk samt gældende IT-systemer (Word, Outlook og Excel). 

For den enkelte stilling kan der være behov for opfyldelse af særlige forudsætninger.

Ledige stillinger vil i muligt omfang blive optaget på ambassadens hjemmeside under nærværende rubrik.  Evt. interesserede er herudover velkomne til skriftligt at rette generel henvendelse til ambassaden med oplysning om personlig baggrund og tilkendegivelse af ønsket beskæftigelsesområde.

Generelle oplysninger om Udenrigsministeriet/Udenrigstjenesten og de forskellige medarbejderkategorier kan søges på www.um.dk.