Gå til indhold

Bæredygtig fødevareproduktion i landbrugssektoren

Kortlægningens formål er at identificere de væsentligste områder med et kommercielt potentiale indenfor dansk agroindustri. Som en integreret del af kortlægningen har Deloitte Economics (DK) udført en analyse af de væsentligste danske styrkepositioner, således at der tilvejebringes et solidt grundlag for at bringe britiske kunder og danske leverandører sammen.

 
Kortlægningen fokuserer på forholdene i den britiske primærsektor (landbrug). Afgrænsning er foretaget under hensyn til projektrammen på 200 timer og ud fra en vurdering af, at der er et betydeligt potentiale i primærsektoren.
 
Kortlægningen beskriver produktiviteten i britisk landbrug. I den forbindelse fokuseres der på de forhold, hvor danske virksomheder kan tilbyde teknologi og viden, der kan reducere britiske (enheds)omkostninger.
 
Andre væsentlige forhold for britiske landmænds konkurrenceevne i form af rammevilkår, såsom skatter, afgifter, jordpriser, finansiering-/ og arbejdsmarkedsforhold berøres ikke, al den stund, at dette ikke er noget, danske virksomheder kan ændre. Rammevilkår, der vedrører støtte til investeringer i modernisering og effektivisering af landbrugsproduktionen, vil dog i et vist omfang være omfattet.
 

Esben Egede Rasmussen

Statskonsulent

[email protected]

+44 207 333 0208

Carina Vester Simonsen

Handelsrådgiver

[email protected]

+44 207 333 0232