Spring til indhold

Invest in Denmark

Er du nysgerrig og interesseret i videnstunge industrier? Kunne du tænke dig at lære mere om den beslutningsproces, som går forud for at et firma vælger at ekspandere internationalt og i hvilket land de etablerer sig? Er du resultatorienteret og kan lide at tænke kreativt i forhold til problemløsning?

Invest in Denmark (INDK) arbejder med tiltrækning af investeringer fra udlandet til Danmark på udvalgte ambassader, som en integreret del af Eksportrådet og Udenrigsministeriet. Vores overordnede mål er at tiltrække viden, kapital og arbejdspladser til Danmark for derigennem at skabe langsigtet vækst, styrke kompetencer og vidensniveauet samt det danske erhvervslivs globalisering.

Fra ambassaden i London arbejder vi specifikt med at identificere og gå i dialog med virksomheder fra UK & Irland for at skabe interesse for at etablere sig i Danmark, primært inden for videnstunge sektorer med fokus på Technology, Life Sciences og Cleantech. Du kan læse mere om vores ydelser på www.investindk.com

Jobbeskrivelse
Som praktikant hos INDK bliver du en del af et dedikeret investeringsteam, hvor du vil hjælpe Investment Manageren med konsulentarbejde for både store og små virksomheder i UK & Irland.
Du vil få en god indsigt i den beslutningsproces, som går forud for at et firma vælger at ekspandere internationalt og hvilke faktorer, der har betydning for, hvor man eksempelvis investerer, vælger at etablere et kontor eller indgår forskning og udviklingssamarbejde.
Du vil få mulighed for at få dyb indsigt i danske kernekompetencer og mange forskellige sektorer med tid til fordybelse i de videnstunge industrier og Danmarks styrkeposition. Du vil også lære meget om de rammebetingelser (beskatning, arbejdsmarkedsvilkår, adgang til forskningsmiljøer og teknologi m.m.) der kan påvirke en virksomheds beslutning om at etablere sig i et nyt land.

Typiske opgaver
• Informationssøgning og udarbejdelse af bl.a. markedsanalyser for internationale investorer
• Identificering af relevante samarbejdspartnere eller myndigheder i Danmark
• Sektoranalyser af INDKs fokusområder
• Identificering af relevante leads dvs. UK & irske virksomheder som det er oplagt at gå i dialog med
• Deltagelse i møder på højt niveau med virksomheder samt udarbejdelse af mødereferater

Kvalifikationer
• Vi søger en dansktalende studerende, som er tilmeldt en business- eller økonomiorienteret kandidatuddannelse eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.
• Vi forventer, at du er god til engelsk både skriftligt og mundtligt og er vant til både at samarbejde og arbejde selvstændigt.
• Vi søger en praktikant, som er nysgerrig og resultatorienteret, gerne med lidt erhvervserfaring. Det vil også være en fordel, hvis du er initiativrig og kan tænke kreativt i forhold til problemløsning.
• Vi forventer desuden, at du er erfaren bruger af Microsoft Office-pakken.

Vi vil gerne høre hvorfor praktikpladsen er interessant for dig, og hvordan opholdet vil kunne bidrage til dit videre uddannelses- og karriereforløb, samt hvordan din baggrund er interessant for INDKs arbejde.

Praktikvilkår
Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af Investment Manageren.
Praktikopholdet varer seks måneder og som udgangspunkt fra den 1. februar 2021 til den 31. juli 2021. Brexit-situationen kan  evt. medføre behov for en tidligere praktikstart (medio  december 2020). Ambassaden vil i så fald give dig mulighed for at rejse til Danmark med henblik på eksaminer i januar. Praktikopholdet vil under alle omstændigheder vare i 6 måneder.

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil få delvis dækning af dine udgifter i forbindelse med opholdet og vil kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet udgifter efter regning inden for DKK 4.000 pr. måned. Du vil pga. Brexit efter den 1. januar 2021 skulle søge om visum og betale en såkaldt Health Surcharge for at få adgang til det britiske sundhedsvæsen på ca. £500. Denne udgift vil skulle afholdes inden for praktikanttilskuddet.

Ansøgning
Ansøgningen bedes skrevet på engelsk og sendes sammen med bilag (CV, karakterudskrift, eventuelle referencer). Skriv venligst ”Dit Navn – Invest in Denmark” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. september 2020 på mail til lonambintern@um.dk

Yderligere oplysninger
Har du yderligere spørgsmål om Invest in Denmark, kan du kontakte Investment Manager: Berit Chavez Azeri på beraze@um.dk