Spring til indhold

Brexit

Brexit

Storbritannien har pr. 31. januar 2020 forladt EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode dermed i kraft. Den gælder som udgangspunkt til udgangen af 2020 og betyder, at alle EU’s regler i perioden fortsat vil gælde for britiske borgere og virksomheder, og at forhold og rettigheder i øvrigt vil være uændrede i overgangsperioden. I perioden vil man samtidig forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud.

Danmark har arbejdet for en ordnet britisk udtræden af EU og arbejder fortsat for et ambitiøst fremtidigt forhold mellem EU og Storbritannien. Uanset resultaterne af forhandlingerne vil Brexit dog ændre på måden, vi samarbejder og handler med Storbritannien. Brexit vil med andre ord få væsentlig betydning for Danmark.

Borgerrettigheder

Du kan som dansk statsborger bosat i Storbritannien godt blive boende i Storbritannien efter Brexit, men du skal søge om en opholdstilladelse efter reglerne i ”EU Settlement Scheme”. Du kan søge om en opholdstilladelse efter reglerne i ”EU Settlement Scheme” indtil den 30. juni 2021. Hvis du har været bosat i Storbritannien i mindre end 5 år, vil du få ”Pre-Settled Status”, og hvis du har boet i Storbritannien i mere end 5 år, vil du få ”Settled Status”.

 

Læs om ”settled” og ”pre-settled status” for EU-borgere.

Baggrund

Folkeafstemningen
Den 23. juni 2016 afholdt Storbritannien folkeafstemning om, hvorvidt Storbritannien skulle forblive medlem af EU eller ej. Et flertal på 51,9 pct. stemte nej. Den britiske premierminister Theresa May afleverede den 29. marts 2017 et officielt brev om UK’s udmeldelse af EU til EU’s præsident Donald Tusk. Dermed aktiverede den britiske premierminister den formelle proces under artikel 50 i Lissabon-traktaten, som skal føre til Storbritanniens udtrædelse af EU.
 
Artikel 50
Artikel 50 i traktaten om den europæiske union fastsætter den procedure, der gør det muligt for et medlemsland at træde ud af EU, hvis medlemslandet ønsker det. Det er op til det enkelte land at udmelde sig ”i overensstemmelse med sine egne forfatningsmæssige bestemmelser.” Når Artikel 50 er blevet udløst, har EU og det pågældende medlemsland to år til at forhandle om medlemslandets udtræden. Ifølge Artikel 50 fremgår det, at: ”På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen”.
Den to-årige forhandlingsperiode kan forlænges, hvis det udtrædende land indgiver ønske herom, og alle de andre medlemslande i Det Europæiske Råd støtter en forlængelse.
Der kan læses mere om artikel 50 her.Senest opdateret 5. februar 2020