Spring til indhold

Få et overblik over mulighederne for støtte og hjælp på det britiske marked

Verdenshandlen er under pres på grund af COVID-19 pandemien, hvilket også har vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheders muligheder for handel med udlandet. The Trade Council har derfor oprettet en COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give virksomheder med aktiviteter i udlandet indblik i andre landes aktuelle hjælpepakker. Formålet er at bistå erhvervslivet med at afbøde de økonomiske skadevirkninger af COVID-19 udbruddet.

 

Du kan læse mere om hjælpepakker til virksomheder i Storbritannien på denne side i Hjælpepakkeportalen.

 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede, men er ikke udtømmende, da Storbritannien  - ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Informationerne på siden kan forhåbentlig hjælpe din virksomhed godt videre med afklaring af spørgsmål. Hvis du har brug for yderligere rådgivning kan du finde kontaktoplysninger i højre del af denne side.