Gå til indhold

Energiteam

Energiteamet på den danske ambassade understøtter de lokale myndigheders indsats med at udvikle ny politik og regulering inden for energisektoren samt assistere danske virksomheder, der ønsker at starte eller styrke deres eksport til den britiske energisektor. Der er særlig fokus på fjernvarme og energieffektivitet i bygninger. 

Jobbeskrivelse
Som praktikant i energiteamet får du unikke erfaringer med at arbejde med både udvikling og analyser af energipolitik samt handelsfremme i et internationalt miljø og perspektiv. Ambassadens energiteam består på nuværende tidspunkt af 4 medarbejdere, der arbejder tæt sammen med både den danske Energistyrelse (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) og Udenrigsministeriet. Gennem arbejdet er der desuden tæt kontakt til britiske myndigheder samt britiske og danske virksomheder inden for sektoren. Teamets arbejde er en del af Danmarks bilaterale myndighedssamarbejde jf. Energiaftalen fra 2018 samt en central del af Regeringens internationale klimadagsorden.

Energiteamets primære sektorfokus er fjernvarme og energieffektivitet i bygninger, da dette er særlige danske styrkepositioner inden for både eksport og nationale erfaringer. Dine arbejdsopgaver kan spænde bredt afhængig af kvalifikationer og igangværende projekter. På den politiske side vil opgaverne relatere til analyser af politiske udspil, udvikling af indspil til og præsentation af danske erfaringer inden for sektoren. På handelssiden vil man kunne stifte bekendtskab med bl.a. markedsundersøgelser, distributørsøgning og telefonisk opfølgning overfor britiske virksomheder. Desuden vil der være opgaver som messedeltagelse, informationssøgning og besvarelse af diverse henvendelser på engelsk og dansk m.m. 

Kvalifikationer
Vi søger en dansktalende studerende med stærke engelskkundskaber, som er tilmeldt kandidatuddannelsen eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Dit studie er optimalt set relateret til energiplanlægning- eller handelssektoren samt personlig interesse for det modsatte. 

Vi lægger desuden vægt på, at du: 
har indsigt i energisektoren – særligt fjernvarme og energieffektivitet i bygninger
er selvstændig og initiativrig
indgår godt i et dynamisk team 
struktureret og fleksibel 
hurtigt til at skabe dig et overblik 
tilpas med tage uopfordret telefonisk kontakt til eksterne 

Du skal kunne redegøre for, hvorfor praktikpladsen er interessant for dig, og hvordan opholdet vil kunne bidrage til dit uddannelses- og karriereforløb, samt hvordan din baggrund er interessant for afdelingens arbejde. Erhvervserfaring fra offentlige eller private virksomheder er en fordel.


Praktikvilkår
Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en diplomatisk medarbejder i afdelingen.
Praktikopholdet varer seks måneder og som udgangspunkt fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. 

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil få delvis dækning af dine udgifter i forbindelse med opholdet og vil kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet udgifter efter regning inden for DKK 4.000 pr. måned. Du vil pga. Brexit skulle søge om visum og betale en såkaldt Health Surcharge for at få adgang til det britiske sundhedsvæsen på ca. £500. Denne udgift vil skulle afholdes inden for praktikanttilskuddet.


Ansøgning
Ansøgningen bedes skrevet på engelsk og sendes sammen med bilag (CV, karakterudskrift, eventuelle referencer). Venligst skriv ”Dit Navn - Handelsafdelingen” i emnefeltet. Ansøgningen skal sendes på mail til lonambintern@um.dk. Ansøgningsfristen er den 8. marts 2021. Der vil løbende blive holdt samtaler.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om ambassaden samt ambassadens praktikantordning kan findes på ambassadens hjemmeside https://storbritannien.um.dk/en. Har du spørgsmål om Handelsafdelingen og dets arbejde med energisektoren, som du ikke finder svar på online, kan du kontakte Morten Ranieri-Svendsen på +44 (0)207 333 0241 eller Jacob Byskov Kristensen på +44 (0)7917 800847