Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Storbritannien.

Siden er opdateret 30.10.2020 kl. 9.00

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Storbritannien.

Læs rejsevejledningen for Storbritannien.

Information om konkrete restriktioner i Storbritannien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Storbritannien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Storbritannien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Der er ikke indført indrejserestriktioner i Storbritannien.

Karantæneregler

Storbritannien indførte den 8. juni 2020 14-dages karantæne/selv-isolation for alle personer, der kommer til Storbritannien fra udlandet. En række lande er undtaget reglen om karantæne. Pr. 25.oktober kl. 04.00 er rejsende fra Danmark undtaget denne regel og pålægges ikke 14-dages karantæne/selv-isolering ved ankomst. Du kan læse mere om karantæneregler, undtagelser samt se en fuld liste over de undtagede lande herFlyvninger fra Færøerne og Grønland, herunder flyvninger, der transiterer via Danmark, er ligeledes undtaget reglen om karantæne.

Alle rejsende skal inden ankomst registrere sig online og oplyse kontaktoplysninger, opholdsadresse og andre informationer om rejsen. Ankommer du til Storbritannien direkte fra et ikke-undtaget land skal du gå i 14-dages selvisolation. Ankommer du fra et karantæneundtaget land, men har du inden for de seneste 14 dage været i et ikke-undtaget land, skal du også gå i karantæne i det antal dage, du inden for de sidste 14 dage har befundet dig i det ikke-undtagede land. De nærmere regler kan findes her.

Hvis du ikke overholder kravet om karantæne/selv-isolation, kan du få en bøde. En række persongrupper er undtaget fra kravet om registrering og/eller selv-isolation. Du kan læse mere om indrejserestriktioner, bøder og undtagelser fra kravet samt online registrering her

OBS! Karantæneundtagelserne for rejsende fra Danmark gælder også rejser til Skotland, Wales og Nordirland. Bemærk i den forbindelse, at der i Skotland, Wales og Nordirland gælder lokale regler, og at der kan være lande, som er undtaget for karantæne i England, men som ikke er undtaget i Skotland, Wales og Nordirland. Hvis du ankommer hertil fra et andet land end Danmark, bør du derfor altid tjekke de lokale retningslinjer, jf. nedenfor.

Interne rejserestriktioner

Overordnet kan du rejse frit rundt i UK, idet den enkelte selvstyrenations regler til enhver tid bør følges. Vær således opmærksom på, at lokale smitteudbrud kan medføre lokale rejserestriktioner eller anbefalinger om ikke at rejse til specifikke regioner.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse gennem Storbritannien.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Restriktioner kan variere på tværs af de fire selvstyrenationer (se mere under ’Nedlukning’ nedenfor). Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført generelt udgangsforbud i Storbritannien. Der kan dog i regionale eller lokale tilfælde være opfordringer til at blive hjemme. 

Forsamlingsforbud

Du kan mødes i grupper på op til seks personer, hvilket gælder både udendørs og indendørs. En minimumsafstand på 1 meter bør overholdes. Forsamlinger i større grupper end seks kan medføre bødestraf. En række områder er undtaget, f.eks. skoler, arbejdspladser, bryllupper, begravelser, dåb og organiseret sport. Pubber og restauranter kan også fortsat holde åbent, såfremt kravet om, at ikke mere end seks personer sidder sammen, overholdes, og alle gæster registreres.

BEMÆRK: I store dele af landet er lokale nedlukninger i kraft, hvilket bl.a. kan betyde, at forsamlinger både inde og ude er fuldstændig forbudt. Du bør derfor holde dig løbende orienteret på de lokale myndigheders hjemmesider. Reglerne kan desuden variere i Skotland, Wales og Nordirland, jf. nedenfor.

Mundbind

Der er krav om mundbind i offentlig transport i hele UK. Der kan være forskellige krav til brug af mundbind i hhv. England, Skotland, Wales og Nordirland. I England kræves der brug af mundbind i de fleste offentlige områder indendørs. Det gælder f.eks. i butikker og storcentre, fællesarealer på hoteller, og ved turistattraktioner og underholdningssteder, så som museer, gallerier mm. Du kan læse mere om reglerne vedrørende mundbind her.

Nedlukning

I UK er de enkelte selvstyrenationer (England, Skotland, Wales og Nordirland) ansvarlige for den gradvise genåbning af samfundet.

Læs mere om den aktuelle status på den britiske regerings hjemmeside, som også indeholder oplysninger om England.

Retningslinjer for de tre selvstyrenationer kan findes her:

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

- Den britiske regerings informationsside om coronavirus/COVID-19
- Den britiske regerings informationsside med rejsevejledninger
- NHS' informationsside om coronavirus/COVID-19

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen

Udrejse af Storbritannien

Der er forskellige rejsemuligheder fra Storbritannien til Danmark.

Fly: Det er vigtigt, at du holder dig orienteret på flyselskabernes hjemmesider. Mulighederne for flyrejser fra Storbritannien til Danmark ændrer sig løbende. Der er enkelte direkte forbindelser til Danmark, ligesom der er flere forbindelser via eksempelvis Frankfort og Amsterdam. Det anbefales derfor at undersøge flyforbindelser inklusiv mellemlandinger.

Færge: Færgeruterne fra Dover til henholdsvis Calais og Dunkirk er i drift.

Tog: Togforbindelse ud af Storbritannien med Eurostar til Bruxelles er fortsat i drift.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Fra 26. september 2020 er Storbritannien tilføjet til listen over karantænelande, der ikke overholder Statens Serum Instituts kriterier for at være åbne, på grund af et for højt antal smittede.

Danske statsborgere og udlændinge med fast ophold i Danmark vil altid kunne indrejse i Danmark. Øvrige rejsende fra Storbritannien kan udelukkende indrejse med et anerkendelsesværdigt formål, ligesom det er påkrævet, at man har bevis for en negativ COVID-19 test, der ikke er taget mere end 72 timer før indrejse. 

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Hvis du er bosat (eller på rejse) i Storbritannien, er det vigtigt, at du følger de lokale myndigheders anvisninger.

Du kan finde lokale myndigheders information om COVID-19 via nedenstående nyhedsmedierne og nedenstående hjemmesider:

- Den britiske regerings informationsside om coronavirus/COVID-19
- Den britiske regerings informationsside med rejsevejledninger
- NHS' informationsside om coronavirus/COVID-19

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i London inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Storbritannien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID

Grundet udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. 

Læs mere hos Digitaliseringstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind