Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Storbritannien.

Siden er opdateret den 05.05.2021 kl. 08.40.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Storbritannien.

Information om konkrete restriktioner i Storbritannien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Storbritannien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Storbritannien.

Information om konkrete restriktioner i Storbritannien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor, herunder at indrejsende fra Danmark til Storbritannien er pålagt 10-dages karantæne/selvisolation ved ankomst (enkelte erhvervskategorier er undtaget).

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Tilrejsende til England, herunder britiske statsborgere, skal præsentere en negativ COVID-19 test gennemført under 72 timer forud for afgang. En bøde på GBP 500 vil blive tildelt tilrejsende, der ikke kan fremvise den negative test. Det gælder stadig, at passagerer skal selvisolere i 10 dage uanset testresultatet, idet det dog er mulig at tage en test tidligst på femtedagen med henblik på at komme ud af karantænen (læs mere om hvordan på denne side). Passagerer skal også fortsat registrere sig forud for ankomst. Find mere information om testkrav på den britiske regerings hjemmeside.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Rejsende som er vaccinerede er ikke undtaget indrejserestriktioner ved indrejse til Storbritannien. Det danske coronapas anerkendes ikke som dokumentation for COVID-19 vaccination. Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Indrejsende fra Danmark til Storbritannien er pålagt 10-dages karantæne/selvisolation ved ankomst (enkelte erhvervskategorier er undtaget). Du kan læse mere om karantæneregler på den britiske regerings hjemmeside.

Alle rejsende skal inden ankomst registrere sig online og oplyse kontaktoplysninger, opholdsadresse og andre informationer om rejsen. Indrejsende til England vil efter minimum fem dages selvisolation kunne købe en privat test, hvis potentielle negative resultat vil kunne fritage for yderligere karantæne. Yderligere oplysninger om dette kan findes på denne side. Desuden skal alle indrejsende tage en selvbetalt PCR-test på 2. og 8. dag af deres karantæne. Testene skal bookes forud for indrejsen, når man registrerer sig. Tester en person positiv, starter de 10 dages karantæne forfra.

Desuden skal indrejsende fra ca. 35 ”røde lande” (bl.a. hele Sydamerika, det sydlige Afrika og Portugal, men ikke Danmark) 10 dage på karantænehotel for egen regning. Du kan læse mere om tiltaget her, der gælder for England. I Skotland gælder det for alle indrejsende, at de skal på karantænehotel og ikke kun indrejsende fra "røde lande". Du kan læse mere om det på den skotske regerings hjemmeside

Hvis du ikke overholder kravet om karantæne/selvisolation, kan du få en bøde. Du kan læse mere om indrejserestriktioner, bøder og online registrering på den britiske regerings hjemmeside. Ved spørgsmål anbefales det, at man ringer til den britiske hjælpelinje vedrørende karantæne og registrering: +44 800 678 1767 (mandag-fredag fra kl. 9-17).

Bemærk at der i Skotland, Wales og Nordirland gælder lokale regler, og at der kan være lande, som er undtaget for karantæne i England, men som ikke er undtaget i Skotland, Wales og Nordirland. Du bør derfor altid tjekke de lokale retningslinjer, jf. nedenfor.

Interne rejserestriktioner

En delvis nedlukning af samfundet i hele England er stadig gældende. Dette betyder, at man opfordres til at minimere antallet af rejser i den udstrækning, at det er muligt.

Yderligere retningslinjer for de tre selvstyrenationer kan findes her:

Transitmuligheder

Det er fortsat muligt at rejse gennem Storbritannien, dog har Storbritannien indført testkrav ved indrejse, hvilket også gælder personer, der rejser i transit. Det bemærkes i den forbindelse, at Storbritannien lige nu opererer med indrejseforbud fra Sydamerika, Portugal, Kap Verde, Panama og alle lande i Sydafrika.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Restriktioner kan variere på tværs af de fire selvstyrenationer (se mere under ’Nedlukning’ nedenfor). 

Udgangsforbud

En delvis nedlukning af samfundet i hele England er stadig gældende. Dette betyder, at man opfordres til at arbejde hjemme og minimere antallet af rejser i den udstrækning, at det er muligt. Internationale rejser er ikke tilladt på nær enkelte undtagelser. Læs mere på den britiske regerings hjemmeside.

Forsamlingsforbud

Det er ikke tilladt at mødes med andre indendørs. Det er muligt at mødes udendørs i grupper af 6 personer (uanset antallet af husholdninger) eller fra 2 husholdninger uanset antal personer. Ikke essentiel detailhandel samt frisører, etc. kan holde åbent, og det samme kan indendørs sportsfaciliteter for selvtræning eller træning med ens husstand. Pubber og restauranter kan holde åbent, men kun for udendørsservering. 

Brud på forsamlingsrestriktionerne kan medføre bødestraf.

Du kan læse med om alle restriktionerne på den britiske regerings hjemmeside.

BEMÆRK: Reglerne ovenfor gælder England, men også i de tre øvrige nationer (Skotland, Wales og Nordirland) er en lang række forsamlingsrestriktioner i kraft. Du bør derfor holde dig løbende orienteret på de lokale myndigheders hjemmesider. Reglerne kan desuden variere i Skotland, Wales og Nordirland, jf. nedenfor.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. 

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen

Udrejse af Storbritannien

Ved udrejse af Storbritannien skal der udfyldes en formular, hvor grunden for at rejse anføres, da det kun er lovligt at rejse, såfremt det er i forbindelse med arbejde, uddannelse, af medicinske grunde samt enkelte andre undtagelser. Du finder formularen på den britiske regerings hjemmeside.

Der er desuden indført flyveforbud mod flyvninger med ikke-testede personer, inklusiv danske rejsende, fra Storbritannien. Personer (børn under 12 år og transitrejsende er undtaget), der flyver fra UK til Danmark skal således fremvise en negativ COVID-19-test (behøver ikke være PCR) foretaget indenfor 48 timer, inden flyets afgang til Danmark. Der er desuden indført lovkrav om test og isolation ved indrejse til Danmark. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk.

Personer, der rejser i transit gennem UK fra særlige risikoområder skal kunne fremvise negativt testresultat allerede ved indrejsen til UK. I både Heathrow og Stansted lufthavne er det muligt at tage en test inden afrejse til Danmark. Tests skal bookes på forhånd og udbydes af private firmaer mod betaling (£40-100). Der opfordres til at afsætte god tid, da der kan forekomme ventetid i testcentrene. Det bemærkes, at teststederne er beliggende uden for security i afgangs/ankomst-området eller som ”drive through”-facilitet. Da UK selv opererer med testkrav i forbindelse med indrejse, anbefales det at få lavet testen på afrejsedestinationen og ikke i forbindelse med transit i London. Du kan læse mere om testkrav ved indrejse og transit i UK her

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Du kan finde lokale myndigheders information om COVID-19 via nedenstående links:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i London inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Storbritannien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hjælp til erhvervsrejsende

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.