Spring til indhold

Danmarks Eksportråd - UK

Handelsafdelingens eksportrådgivere assisterer danske virksomheder, der ønsker at starte eksport til det britiske marked eller at udbygge eksisterende aktiviteter på markedet.

Jobbeskrivelse
Som praktikant i Handelsafdelingen får du erfaring med internationalisering i et britisk perspektiv, mulighed for at lære om international handel i praksis og personlige og faglige udfordringer i et internationalt miljø.
Du vil blive koblet på eksportrådgivernes projekter indenfor både B2B og B2C på områder som forbrugsgoder (bl.a. design, mode og fødevarer), ICT, sundhed, byggeri og energi og miljø. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. markedsundersøgelser, distributørsøgning, messedeltagelse og informationssøgning og telefonisk opfølgning overfor britiske virksomheder. Desuden vil der være opgaver som besvarelse af diverse henvendelser på engelsk og dansk m.m.

Kvalifikationer
Vi søger en dansktalende studerende, som er tilmeldt kandidatuddannelsen eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt og gerne med fokus på business.
Vi forventer, at du har en relevant teoretisk baggrund og gode dansk- og engelsk-kundskaber både skriftligt og mundtligt. Du skal være god til at samarbejde, engageret i dine opgaver og arbejde struktureret. Vi søger en praktikant, som er udadvendt, har humor og et stort personligt drive, er nysgerrig, selvstændig og resultatorienteret. Erhvervserfaring fra private virksomheder er en fordel.
Vi lægger vægt på, at du er:
• fleksibel
• hurtigt til at skabe dig et overblik
• initiativrig
• tilpas med tage uopfordret telefonisk kontakt til både britiske og danske virksomheder
• selvstændig, men samtidig kunne indgå i et dynamisk team
Du skal kunne redegøre for, hvorfor praktikpladsen er interessant for dig, og hvordan opholdet vil kunne bidrage til dit uddannelses- og karriereforløb, samt hvordan din baggrund er interessant for afdelingens arbejde.

Praktikvilkår
Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en diplomatisk medarbejder i afdelingen.
Praktikopholdet varer seks måneder og som udgangspunkt fra den 1. februar 2021 til den 31. juli 2021. Brexit-situationen kan evt. medføre behov for en tidligere praktikstart (medio december 2020). Ambassaden vil i så fald give dig mulighed for at rejse til Danmark med henblik på eksaminer i januar. Praktikopholdet vil under alle omstændigheder vare i 6 måneder.

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil få delvis dækning af dine udgifter i forbindelse med opholdet og vil kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet udgifter efter regning inden for DKK 4.000 pr. måned. Du vil pga. Brexit efter den 1. januar 2021 skulle søge om visum og betale en såkaldt Health Surcharge for at få adgang til det britiske sundhedsvæsen på ca. £500. Denne udgift vil skulle afholdes inden for praktikanttilskuddet.

Ansøgning
Ansøgningen bedes skrevet på engelsk og sendes sammen med bilag (CV, karakterudskrift, eventuelle referencer). Venligst skriv ”Dit Navn - Handelsafdelingen” i emnefeltet. Ansøgningen skal sendes på mail til lonambintern@um.dk senest 15. september 2020 - der vil løbende blive holdt samtaler.

 

Yderligere oplysninger
Oplysninger om ambassaden samt ambassadens praktikantordning kan findes på ambassadens hjemmeside https://storbritannien.um.dk/en. Har du spørgsmål om Handelsafdelingen, som du ikke finder svar på online, kan du kontakte Morten Ranieri-Svendsen på +44 (0)207 333 0241 eller Per Andersen på +44 (0)207 333 0224