Spring til indhold

Tidsubegrænset opholdsret (settled status)

Se denne video om tidsubegrænset opholdsret (settled status) for EU-borgere og deres familier i Storbritannien: hvad tidsubegrænset opholdsret betyder, hvem der vil være dækket, og hvordan ansøgningsprocessen fungerer.