Spring til indhold

Rejseråd til Storbritannien

''

Storbritannien er generelt et sikkert sted at besøge. Storbritannien har ligesom andre EU-lande styrket sikkerhedsforanstaltningerne i lyset af risikoen for potentielle terrorangreb. Den 15. september 2017 blev et sådant angreb udført i London og yderligere tre angreb er udført i 2017.

Ambassaden opfordrer rejsende i landet til at være agtpågivende, til at læse om og være opmærksomme på trusler og risici i landet. Rejsende bør være opmærksomme på deres omgivelser, især på steder med store folkemængder som f.eks. turistattraktioner, offentlig transport, markeder og indkøbscentre. Rejsende bør holde sig orienteret om situationen i landet og bør følge de lokale myndigheders instruktioner og retningslinjer.

Det anbefales, at du sætter dig ind i dine forsikringsbetingelser. Med det blå sundhedskort er du stillet på lige vilkår med lokale borgere i Storbritannien fsva. nødvendig læge- og hospitalsbehandling m.v. fra den offentlige britiske sygesikring. Men det er rejseforsikringsselskaberne, som kan yde f.eks. krisepsykologisk hjælp eller arrangere tidlig hjemrejse - vel og mærke, hvis man har en forsikring. Det kan f.eks. være via en familieforsikring, et kreditkort eller via en årsrejseforsikring.
Lufthavnsmyndighederne har indført strengere sikkerhedskontroller, hvorfor alle rejsende opfordres til at være i god tid for sikkerhedskontrol.

Her kan du følge de britiske myndigheders vurdering af det aktuelle trusselsniveau: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels