Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

 

2012 2013 2014
BNP (real vækst årligt), % 0.7 1.7 2.6
Nominelt BNP, mio. pund   1,655,384      1,713,122      1,787,871
Privat forbrug, % af BNP 61.7 61.9 61.5
Offentlig forbrug, % af BNP 20.8 20.2 19.7
Landbrug/BNP, % 0.7 0.7 -
Industri/BNP, % 20.5 20.2 -
Services/BNP, % 78.9 79.2 -
Saldo på statens finanser, % af BNP -6.6 -3.9 -4.0
Forbruger priser (årlig stigning), % 2.7 2.0 0.6
Befolkning, mio. 63.8 64.2 64.7
BNP pr. capita, 2010-USD        38,665           39,048           39,732
Registreret arbejdsløshed, % 4.8 4.2 3.1
Danske direkte investeringer (beholdning), mia. kr 148.3 156.8 -
Dansk vareeksport, mia. kr 59.3 53.3 48.1
Dansk vareimport, mia. kr 29.5 28.6 26.3
Kilde: Danmarks Statistik, Oxford Economics, IMF, World Bank samt nationale statistikkilder

 

 

 

www.statistics.gov.ukwww.oecd.org, www.worldbank.org, www.statistikbanken.dk

Opdateret april 2015 

 

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes man-tors kl. 9:00-16:30 og fre kl. 9:00-16:00

 

Se kontaktpersoner

Nyheder